Inge van Kleef


Inge van Kleef
Kwaliteitsverantwoordelijke

Staat in voor het procesmatig verloop van het zorggebeuren en waakt over de kwaliteitscontrole zoals vereist door de Vlaamse Overheid. Zij volgt tevens de klachtenbehandeling op.