Katia Jossa
Secretariaat

Verzorgt het secretariaat en staat in voor de facturatie.