Woonzorgcentrum

Woonzorgcentrum Hof Ter Waarbeek is door de Vlaamse overheid erkend om huisvesting en zorgen te bieden aan 90 ouderen. 71 woongelegenheden genieten bovendien een bijkomende (rvt-) erkenning voor ouderen die zware en bijzondere zorgen nodig hebben, orden op fysiek, oriënteren op psychisch vlak.

De woongelegenheden zijn verdeeld over drie afdelingen, met elk een verantwoordelijke hoofdverpleegkundige die de afdeling leidt op verplegend en zorgkundig vlak.

Eén van deze afdelingen is een beschermde woonvorm voor ouderen die psychische zorgen passend zijn omwille van een stadium van dementie. Alle afdelingen zijn ruim bestaft met professionele opgeleide medewerkers in diverse disciplines en ook 's nachts is er verpleegkundige en zorgkundige permanentie.

Ligdagprijs per dag per persoon:

  • Gerenoveerde standaard-eenpersoonskamer: €64,20
  • Gerenoveerde grote kamer: €67,20
  • Nieuwe eenpersoonskamer: €69,60
  • Grote nieuwe eenpersoonskamer: €79,00
  • Tweepersoonskamer voor echtparen: €59,00 per persoon


De ligdagprijs omvat het verblijf en alle verzorging, dag en nacht, alle maaltijden met dranken, het grootste (niet alle) verzorgingsmateriaal, alle incontinentie- materiaal, kinesitherapie en logopedie voor de ouderen in een rvt-statuut, animatie, uitstappen, televisie (basispakket), telefoonaansluiting... Niet inbegrepen zijn oa doktersvisites, apotheekkosten, kapper, pedicure, dranken en versnaperingen op verzoek, gesprekskosten telefoon, huur van frigo...

De ligdagprijs wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de prijzencommissie van het VAZG en kan jaarlijks worden aangepast aan de index der consumptieprijzen.


Centrum voor kortverblijf

Woonzorgcentrum Hof ter Waarbeek is erkend voor drie woongelegenheden kortverblijf.

Kortverblijf is bedoeld om de mantelzorgers, die voor de thuiszorg instaan, tijdelijk te ontlasten.

Het centrum voor kortverblijf biedt tijdelijke opvang en verzorging aan ouderen, van wie de mantelzorger tijdelijk de zorg niet meer op zich kan nemen, omwille van ziekte, ongeval, behoefte aan rust van vakantie. Kortverblijf kan ook als herstel na een ziekenhuisperiode.

Door te kiezen voor een tijdelijke opname via kortverblijf, kan een vaste opname in het woonzorgcentrum soms langer worden uitgesteld, omdat de mantelzorger ondersteund wordt en de zorg soms langer aan kan.

Na het kortverblijf wordt, in overleg met de thuiszorg, het ontslag naar huis voorbereid of indien nodig, een definitieve opname in een woonzorgcentrum.

In normale gevallen is het kortverblijf beperkt tot een periode van 60 aaneensluitende dagen en 90 dagen per kalenderjaar. Er is een tussenkomst in de ligdagprijs door het ziekenfonds voorzien. De sociale dienst van het woonzorgcentrum kan heel soepel inspelen op deze vorm van dienstverlening.

Ligdagprijs per dag per persoon: 67,50 €. Dit omvat het verblijf en alle verzorging, dag en nacht, alle maaltijden met dranken, het meeste (niet alle) verzorgingsmateriaal, alle incontinentiemateriaal, animatie, uitstappen, telefoonaanluiting... Niet inbegrepen zijn oa doktersvisites, apotheekkosten, kinesitherapie en logopedie, kapper, pedicure, dranken en versnaperingen op verzoek, huur van frigo, huur van televisie.