Historiek & organisatie image
Het huidige woonzorgcentrum staat op de site van het voormalige “Kasteel van Waerbeek”, een domein van meer dan 1 ha groot. Zowel tijdens de eerste als de tweede wereldoorlog werd het kasteel zwaar beschadigd. Eind 1951 werd het door de laatste bewoners verlaten en in 1953 werd het mooiste gedeelte met de toren gesloopt. Het gebouw raakte verder in verval tot het in 1988 definitief werd gesloopt. Doorheen het vroegere domein werd een nieuwe baan aangelegd : de huidige Assesteenweg; aan één zijde van de baan zijn de stallen van het voormalige kasteel nog steeds zichtbaar.
Het woonzorgcentrum opende op 1 september 1994 de deuren en bood oorspronkelijk onderdak aan 64 ouderen. In het jaar 2000 werd het gebouw voor een eerste maal uitgebreid tot een capaciteit van 89 woongelegenheden. In 2020 werd de tweede ingrijpende verbouwing aangevat zodat vanaf begin 2021 er huisvesting en verzorging kan worden aangeboden voor 92 ouderen.
In 2003 werd de oorspronkelijke juridische structuur omgevormd tot een V.Z.W. onder het voorzitterschap van de toenmalige secretaris-generaal van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap.
Sinds begin 2005 werd de V.Z.W. Hof ter Waarbeek opgenomen in de Groep Solidum die een achttal woonzorgcentra in Vlaams Brabant inspireert..
Binnen Solidum is elk woonzorgcentrum een afzonderlijke juridische entiteit met haar eigen bestuursorganen. Elk Wzc behoudt haar eigenheid, doch onder elkaar is er een intense samenwerking voor de uitwisseling van kennis en ervaring, en worden er projecten en ondersteunende processen op stapel gezet. Hierdoor wordt op de meest kosten efficiënte wijze gewerkt. U vindt de woonzorgcentra van de Solidum-groep bij www.solidumgroep.be.