Dirk De Byser

Algemeen Directeur

Nathalie Van Hemelrijck

Directeur Bewonerszorg

Verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg en het welzijn van de bewoners.

Hilde Santens

Sociale Dienst

Vaak het eerste aanspreekpunt; regelt de opnames en adviseert bewoners en hun familie i.v.m. de regelgeving van het zorglandschap in Vlaanderen.

Inge van Kleef

Kwaliteitsverantwoordelijke

Staat in voor het procesmatig verloop van het zorggebeuren en waakt over de kwaliteitscontrole zoals vereist door de Vlaamse Overheid. Zij volgt tevens de klachtenbehandeling op.

Liliane Esselens

Hoofdverpleegkundige Verdiep 0

Behartigt de dagelijkse planning van de zorg.

Ann Pauwels

Hoofdverpleegkundige Verdiep 1

Behartigt de dagelijkse planning van de zorg.

Katleen Heremans

Hoofdverpleegkundige Verdiep 2

Behartigt de dagelijkse planning van de zorg.

Katia Jossa

Secretariaat

Verzorgt het secretariaat en personeelszaken.

Caroline Broothaerts

Administratie

Staat in voor het telefonisch onthaal, de administratie en facturatie.

Animatoren

Zorgen voor een zinvolle daginvulling voor de bejaarde bewoners, waar nodig rekening houdend met individuele noden en keuzes.

Paramedici

Ergotherapie, kinesitherapie en logopedie zijn extra zorgen die het wzc aanbiedt bovenop de dagelijkse verpleging en verzorging.

Verpleging & Verzorging

Staan dagelijks in voor de warme zorg aan de bewoners, vanuit de idee van een holistische totaalzorg.