Jolien Conruyt & Inge van Kleef


Jolien Conruyt & Inge van Kleef
Kwaliteitsverantwoordelijken

Staan in voor het procesmatig verloop van het zorggebeuren en waken over de kwaliteitscontrole zoals vereist door de Vlaamse Overheid. Zij volgen tevens de klachtenbehandeling op.